รูปภาพกิจกรรม

“รับฟังทั่วไป ก้าวต่อไปปฏิรูปประเทศ” ณ โรงแรมเอเชียกรุงเทพ


รูปภาพกิจกรรม - “รับฟังทั่วไป ก้าวต่อไปปฏิรูปประเทศ” ณ โรงแรมเอเชียกรุงเทพ