รายงานจากคณะกรรมาธิการวิสามัญการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

รายงานสรุปผลจากการจัดเวทีเสวนา 77 จังหวัด - สมุทรสาคร

ย้อนกลับ - รายงานอื่นๆ

เอกสาร จังหวัดสมุทรสาคร  -  (จำนวน 1 ไฟล์)

1. รูปภาพการจัดเวทีระดับอำเภอ.pdf  -  (ขนาด 18 MB)  -  ดาวน์โหลด

ย้อนกลับ - รายงานอื่นๆ