รายงานจากคณะกรรมาธิการวิสามัญการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

รายงานสรุปผลจากการจัดเวทีเสวนา 77 จังหวัด - ลำพูน

ย้อนกลับ - รายงานอื่นๆ

เอกสาร จังหวัดลำพูน  -  (จำนวน 1 ไฟล์)

1. ภาพกิจกรรมจังหวัดลำพูน_เวทีพิเศษ วันที่ 10 เดือน กรกฎาคม 2558.pdf  -  (ขนาด 492 KB)  -  ดาวน์โหลด

ย้อนกลับ - รายงานอื่นๆ