รายงานจากคณะกรรมาธิการวิสามัญการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

รายงานสรุปผลจากการจัดเวทีเสวนา 77 จังหวัด - ลำปาง

ย้อนกลับ - รายงานอื่นๆ

เอกสาร จังหวัดลำปาง  -  (จำนวน 2 ไฟล์)

1. รูปภาพคณะอนุกรรมาธิการและที่ปรึกษา.pdf  -  (ขนาด 1 MB)  -  ดาวน์โหลด
2. รูปภาพเวที จังหวัดลำปาง.pdf  -  (ขนาด 5 MB)  -  ดาวน์โหลด

ย้อนกลับ - รายงานอื่นๆ