ติดต่อเรา

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่

สำนักกรรมาธิการ 2
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
อีเมล: sapa2654@gmail.com

ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับการจัดการระบบฐานข้อมูลเสียงประชาชน หรือส่งไฟล์รายงานจังหวัดได้ที่ 02 501 3510-20 ต่อ 5037, 5039 หรือ ส่งอีเมล์มาที่ thaireform123@gmail.com