ข่าวประชาสัมพันธ์

- ดูผังแหล่งที่มาของข้อมูล ฐานข้อมูลความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
- รวบรวมรายงานจากสภาปฏิรูป รายงานจากสภาปฏิรูป
- ท่านสามารถชมระบบฐานข้อมูลความคิดเห็นและข้อเสนอแนะประชาชนได้ที่นี่ ระบบฐานข้อมูล

ข่าวสารถึงเวทีจังหวัด

- ตรวจสอบรายงานสรุปจากเวทีจังหวัด และรายงานอื่นๆ ได้ที่นี่ รายงานอื่นๆ หากไม่พบไฟล์รายงานที่ท่านได้ส่งมาทางอีเมล์ แสดงว่ากำลังดำเนินการอยู่ หากท่านยังไม่ได้ส่งไฟล์รายงาน หรือไฟล์รูปภาพการจัดเวที (ส่งได้ 20 รูป) กรุณาส่งมาที่ thaireform123@gmail.com
- ภาพกิจกรรมจากเวทีจังหวัด คลิกที่นี่ ภาพกิจกรรม
- ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับการจัดการระบบฐานข้อมูลเสียงประชาชน หรือส่งไฟล์รายงานจังหวัดได้ที่ 02 501 3510-20 ต่อ 5037, 5039 หรือ ส่งอีเมล์มาที่ thaireform123@gmail.com


คำสำคัญที่พบบ่อย

โดยเลือกจากฐานข้อมูลความคิดเห็นและข้อเสนอแนะประชาชน เป็นการแสดงคำที่มีการให้ความเห็นมากทีสุดถึงน้อยที่สุดจากข้อมูลที่ได้รับ ตัวหนังสือที่แสดงตัวใหญ่คือมีการพบคำนี้ซ้ำๆกันมากและน้อยลงตามลำดับ ชมรายละเอียด ระบบฐานข้อมูล


วีดีโอ
1. เสียงประชาชน ชลบุรี 1 ปฏิรูปประเทศไทยครั้งนี้ ประชาชนจะได้อะไร - เข้าชม
2. เสียงประชาชน อยุธยา3 ปฏิรูปอย่างไรเพื่อไม่ให้มีการปฏิวัติในประเทศไทย - เข้าชม
3. เสียงประชาชน สระแก้ว (B2) ปฏิวัติกับปฏิรูปแตกต่างกันอย่างไร - เข้าชม
4. เสียงประชาชน ตรัง 1 ช่วงรอยต่อรัฐบาลใหม่ จะมีวิธีการอย่างไรให้การปฏิรูปต่อเนื่อง - เข้าชม
5. เสียงประชาชน ตรัง 3 จะแก้ปัญหาการซื้อเสียง ทุจริตเลือกตั้งอย่างไร - เข้าชม
6. เสียงประชาชน ลำปาง B2 สนับสนุนรัฐบาลอยู่เกิน2 ปีเพื่อปฏิรูปให้เสร็จ เห็นด้วยไหม - เข้าชม