ข่าวประชาสัมพันธ?/h2>
- ดูผังแหล่งที่มาของข้อมูล ฐานข้อมูลความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
- รวบรวมรายงานจากสภาปฏิรูป รายงานจากสภาปฏิรูป
- ท่านสามารถชมระบบฐานข้อมูลความคิดเห็นและข้อเสนอแนะประชาชนได้ที่นี่ ระบบฐานข้อมู?/a>คำสำคัญที่พบบ่อย

โดยเลือกจากฐานข้อมูลความคิดเห็นและข้อเสนอแนะประชาช? เป็นการแสดงคำที่มีการให้ความเห็นมากทีสุดถึงน้อยที่สุดจากข้อมูลที่ได้รับ ตัวหนังสือที่แสดงตัวใหญ่คือมีการพบคำนี้ซ้ำๆกันมากและน้อยลงตามลำดับ ชมรายละเอียด ระบบฐานข้อมู?/a>